Terug naar overzicht

Workshop 'Ontwikkelingspsychologie en Klank'

Titel Datum en tijd
Workshop 'Ontwikkelingspsychologie en Klank' 01 juni 10:00 - 16:30

In deze workshop richten we ons op de ontwikkeling van kinderen vanaf de zwangerschap tot het einde van de basisschool. Ontwikkelingspsychologen beschrijven de ontwikkeling vanuit drie invalshoeken: lichamelijk, verstandelijk en sociaal-emotioneel. Wanneer alles goed gaat ontwikkelt een kind zich op elk van deze drie gebieden tot een volwassene die in onze samenleving kan functioneren. Dat is behoorlijk complex. Daarom is het fijn dat we kinderen met klank speels kunnen ondersteunen bij hun ontwikkeling. 

De normale ontwikkeling van baby, peuter, kleuter en schoolkind komt in deze workshop aan bod. Er zijn veel verschillen tussen de jongste en de oudste kinderen op de basisschool. Daarom besteden apart aandacht aan middenbouw (6-9 jaar) en de bovenbouw (9 – 12 jaar).

Bij elke ontwikkelingsfase leer je spelen die passen bij die leeftijdsgroep. Een baby heeft immers heel andere behoeften dan een kleuter. In de workshop leer je klankspelen die je kunt gebruiken om de ontwikkeling gericht te stimuleren.  Je kunt bijvoorbeeld denken aan een klankreis, actieve spelen en ook spelvormen die de onderlinge band versterken en het risico op pesten verkleinen. Door de klankspelen zorgvuldig te kiezen, kun je aan kinderen van elke leeftijd bieden wat ze nodig hebben.

De workshop en de reader zijn samengesteld door een ervaren klankpedagoog en docent ontwikkelingspsychologie. Deelnemers zijn enthousiast over deze cursus omdat deze veel informatie biedt en een rijke variatie aan spelen die meteen toe te passen zijn, thuis of op de werkplek. 

De cursus omvat één dag met zeven lesuren verdeeld over vijf klokuren met tussenin een lunchpauze.

Wellicht ten overvloede: de inhoud van deze workshop is compleet anders dan die van de workshop 'Spelen met klankschalen'.

inschrijfformulier workshops