Terug naar overzicht

Accreditatie Register Vaktherapie 30-08-2023

De leden van het Register Vaktherapie zijn gespecialiseerde therapeuten, Zij werken bijvoorbeeld als muziektherapeut, dramatherapeut, danstherapeut of creatief therapeut,