Basisopleiding Module I januari - VOL

Terug naar overzicht

In deze cursus leer je de grondbeginselen van de Peter Hess®-klankmethode. Je gaat verschillende klankschalen  gebruiken en beleeft de werking van klank door diverse oefeningen. Je ervaart een klankmassage voor de rug, de voeten, de handen en tenslotte het hele lichaam. Alle cursisten ontvangen en geven minimaal één volledige klankmassage.

Voor veel mensen is klankmassage een manier om hun lichaam (opnieuw) waar te nemen, om aandacht voor zichzelf te hebben. Het is een bijzondere gewaarwording om te voelen hoe je lichaam opademt - mogelijk voor het eerst sinds lange tijd. Je kunt je adem weer ervaren als de stroom die je levensenergie transporteert. Zo draagt deze cursus bij aan het versterken van je gezondheid en aan de preventie van burn-out.

De inhoud van deze cursus is:

    Ontstaansgeschiedenis van de klankmassage
    Culturele visies op klank
    Werking van klankschalen op het lichaam ervaren en ontdekken welke klanken op welke lichaamsgebieden werken
    Geleid oefenen en zelfstandig uitvoeren van de basisklankmassage
    Mogelijkheden tot zelfbehandeling ervaren
    Informatie over karakteristieken van klankschalen en hun gebruik met de bijbehorende kloppers
    Ervaringsuitwisseling
    Klankmeditatie gericht op ontspanning en integratie van het geleerde
    Gebruiksmogelijkheden en grenzen

Na deze cursus kun je de Peter Hess®-klankmassage in de privésfeer of met oefencliënten toepassen, gericht op ontspanning en welbevinden. Je kunt nu lid worden van de  internationale beroepsvereniging van klanktherapeuten.
Dit document kan je helpen bij je oefenklankmassages.

De lestijden zijn: 10.00 - 18.00 uur.

13 januari - 14 januari