"Vergroot je deskundigheid en je plezier"

Cursusaanbod

De vele mogelijkheden tot bijscholing vormen een belangrijk kwaliteitskenmerk van de Peter Hess®-klankmethoden. Alle trainingen zijn ontworpen door deskundigen uit het werkveld. Zowel praktijkervaring als wetenschappelijke inzichten komen in de cursussen aan bod.

Het cursusaanbod is uitgebreid. Wil je weten wat er in de komende tijd gepland is, kijk dan in de agenda. Daar vind je de beschrijving van alle cursussen en workshops.  

Toelatingseisen

Veel cursussen bouwen voort op de basisopleiding. Er zijn ook trainingen en workshops waarvoor geen instroomeisen gelden. In de studiegids vind je het complete aanbod. Helaas kan ik  die  op dit moment niet op de website zetten. We werken aan een oplossing. Intussen stuur ik de studiegids 2021 met alle plezier naar je op.  Je ontvangt die dan per email. Geef aub een seintje via sylvia@klankpraktijk.nl.

De korte workshops zijn alleen toegankelijk voor klankmasseurs, deels ook voor klankmasseurs in opleiding. Dit jaar kun je kiezen uit: Opfrissen basisklankmassage, stoelmassage, klank bij hoofdpijnklachten, trainerscursus kennismakingsworkshop. De beschrijving van de workshops vind je in de agenda.

Het cursusaanbod voor 2021 is nu bekend. In de agenda kun je de data al vinden. Aan de beschrijving  van sommige cursussen wordt nog gewerkt. Opgeven gaat heel gemakkelijk met dit inschrijfformulier

Klankpedagogiek

Klankpedagogiek biedt werkvormen die geschikt zijn voor kinderen en volwassenen.

Tegenwoordig hebben mensen al jong te maken met hooggespannen verwachtingen. Dit levert stress op die de communicatie met de omgeving kan verstoren. Je leeft en leert gemakkelijker wanneer je beter waarneemt en weet hoe je problemen kunt oplossen. Daarom is de klankpedagogiek gericht op het speels verbeteren van lichaamswaarneming. Dat stimuleert de sociale, cognitieve en lichamelijke ontwikkeling en het zelfbewustzijn. Klank bevordert een ontspannen sfeer die ook de taak van de begeleider verlicht.

Kinderdagverblijven, scholen en woonvormen profiteren van de werking van klankschalen.  Klank heeft een plaats in het dagritme en bij ontwikkelingsgerichte activiteiten.

Ook coaches en werkers in gehandicapten- en ouderenzorg maken graag gebruik van klankpedagogische werkvormen. In de cursussen komen variaties aan bod en manieren om klankspelen eenvoudig geschikt kunt maken voor jouw situatie. Bij een training voor bijvoorbeeld een groep collega's, kan de cursus vooedig op de eigen doelgroep worden toegespitst.

 

Begeleiden van genezingsprocessen

Klankmassage is een complementaire methode die veel kan bijdragen aan genezingsprocessen. De meeste ziekten zijn verbonden met stress, daarom is ontspanning belangrijk. Er zijn speciale klankmethoden ontwikkeld voor thuis (Gezond & Wel met klankschalen) en voor bijvoorbeeld  oorsuizen en zwangerschap.

Professionals passen de Peter Hess®-klankmethoden toe in ziekenhuis, verzorgingshuis, revalidatiecentrum of de eigen praktijk.

Klankschalen bieden verschillende mogelijkheden ter ondersteuning van het genezingsproces. Ook als er geen zicht is op genezing, kan klank een waardevolle partner zijn voor de patïent en diens naasten.

Fantasiereizen met klank

Omvang: 24 lesuren

Prijs: € 385,00

Instroomeis: Geen

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die graag verhalen vertelt, meditatieve teksten of gedichten voorleest of met fantasie wil werken als coach of begeleider.

Fantasiereizen zijn zowel geschikt voor individuele sessies als voor groepswerk.

In deze training leer je hoe je de werking van fantasiereizen en teksten kunt verdiepen door de creatieve inzet van klankschalen en gongs. Door praktische oefeningen leer je prachtige ‘klankkleuren’ te schilderen die je vertellingen intenser maken. Je krijgt nuttige wenken voor het vormgeven van een professioneel aanbod. Zo ervaar je hoe je met nog meer plezier en gemak je verhaal, spookje, gedicht of meditatie over kunt brengen.

Taal kan iets magisch hebben. Via taal hebben we contact met andere mensen, presenteren we onszelf, vertellen we over ons leven en nodigen we anderen uit dat ook te doen. De manier waarop we taal gebruiken, zegt veel over onze omgang met onszelf en met het leven.

Taal kan de wereld vormgeven, vooral als we ze gebruiken voor denkbeeldige situaties. Voor luisteraars die in trance zijn, verandert elk woord dat je zegt in een beeld. Innerlijke beelden creëren op hun beurt een realiteit. Trance is een toestand van ontspanning die door harmonische klanken en verhalen en fantasiereizen kan ontstaan.

Zo kunnen fantasiereizen met klank helpen

 • nieuwe ideeën te ontwikkelen
 • gezonde wegen te herkennen
 • het gemakkelijker te maken om te leren
 • spiritualiteit (opnieuw) te ontdekken
 • creatieve oplossingen te vinden

 Dat is mogelijk wanneer je de taal zó gebruikt dat deze bij de luisteraars op geen enkele weerstand stuit. Een zachte taal, liefdevol en aandachtig.

Je leert zelf een fantasiereis te schrijven. Je krijgt een eenvoudig systeem dat je keer op keer kunt gebruiken voor het maken van je eigen teksten of het aanpassen van bestaande verhalen. Je kunt je fantasiereis bijvoorbeeld richten op een thema. Je leert om te schrijven voor de persoon of groep van je keuze. Samen met de klanken creëer je een bijzondere ervaring.

Tijdens de cursus wisselen ervaring, reflectie, oefeningen en theorie elkaar af. Vanzelfsprekend kun jij je heerlijk ontspannen bij de fantasiereizen die gegeven worden.

Professionalisering

Omvang: 16 lesuren

 

 

Prijs: € 275,00

Instroomeis: Basisopleiding en zes maanden ervaring

De optimale klankmassage ontwerpen voor je cliënt is een teken van professionaliteit. Het is een uitdaging om zo'n klankmassage op te bouwen. In dit seminar leer je hoe je jouw deskundigheid en creativiteit kunt combineren met het vertrouwde kader van de methode. Naast de technieken staan we ook stil bij de onderbouwing voor inpassingen van een element in de basisklankmassage. Zo leer je een persoonlijke klankmassage vorm te geven die aansluit bij de behoeften van je cliënt.

De training wordt zeer gewaardeerd omdat alle elementen overzichtelijk aan bod komen. Je gereedschapskist met klanktechnieken is na dit seminar up-to-date. Dat is belangrijk, want die technieken zijn in de loop der jaren uitgebreid en aangepast. We verdieping ons tevens in het toepassen van de klankelementen. Klankmasseurs die recent zijn opgeleid waarderen dit seminar omdat ze merken hoe hun zelfvertrouwen groeit.

Tijdens het seminar ontvang je een handige set kaarten om de ideale klankmassage voor te bereiden. Deze kaarten zijn waardevol bij dossiervorming, net als de planningsformulieren waarmee we werken. Je krijgt tips gericht op de eisen die op dit moment gesteld worden aan dossiervorming en - beheer.  

De cursus staat open voor klankmasseurs met minimaal zes maanden ervaring. Van jou wordt verwacht dat je vooraf alle readers van de basisopleiding hebt bestudeerd. De basisklankmassage wordt bekend verondersteld.

WORKSHOP SPELEN MET KLANKSCHALEN

Omvang: 1 dag, 7 lesuren

 

Prijs: € 95,00 exclusief lunch

Instroomeis: Geen

Klankschalen prikkelen alle zintuigen. Ze hebben een gouden glans en rijke klank. Ze kunnen je kriebelen met hun trillingen en wie weet kun je klankschalen ook wel ruiken en proeven. Zo wekken klankschalen verwondering en dat is dé manier om kinderen te boeien.

Kinderen communiceren via hun spel. Ze leren via hun zintuigen. Hun spelen is leren en communiceren. Klank verrijkt de communicatiemogelijkheden.

Een kind leeft en leert gemakkelijker wanneer het zichzelf waarneemt en weet hoe het problemen kan oplossen. Via ons lichaam nemen we prikkels waar en omgekeerd geven we ook signalen af met ons lichaam: non-verbale communicatie. Als de waarneming verbetert, kan een kind informatie beter verwerken. Het hoofddoel van de klankspelen is dan ook het speels verbeteren van de lichaamswaarneming.

De spelen van deze workshop richten zich op het stimuleren van de sociale, cognitieve en lichamelijke ontwikkeling. Zo groeit het zelfbewustzijn van de kinderen. De klank bevordert een ontspannen sfeer in de groep, hetgeen de taak van de begeleider verlicht.

In de workshop komen diverse spelvormen aan bod en ook een eenvoudige klankontspanning. Kinderen kunnen deze klankontspanning zelf geven en genieten. Voor ouders, leerkrachten en pedagogisch werkers en woonbegeleiders brengt deze workshop verrassende nieuwe mogelijkheden voor de omgang met hun doelgroep. De spelen passen moeiteloos in het dagritme.

De workshop ‘Spelen met klankschalen’ biedt spelvormen die

 • de zintuiglijke waarneming stimuleren
 • de grove en fijne motoriek bevorderen
 • de concentratie vergroten
 • de fantasie en de creativiteit prikkelen
 • de sociale en communicatieve vaardigheden versterken

Deze workshop is voor veel mensen de eerste kennismaking met klankschalen. Het is een speelse dag waarin leren en plezier hand in hand gaan. De lunch gebruiken we in een restaurant. 

Alle zintuigen stimuleren met klank

Omvang: 16 lesuren

 

Prijs: € 275,00

Instroomeis: Module I

 

Klankmassage met kinderen

De zintuigen vormen onze brug naar de wereld. Alles komt via de zintuigen binnen. De Engelse pedagoog John Locke zei zelfs: ‘Niets is in de geest dat niet eerst in de zintuigen was.’

U kunt elk zintuig verwennen en stimuleren met klank. Dat kan zowel individueel als met groepen. Hoe u dit kunt doen met kinderen en welke positieve gevolgen het voor alle betrokkenen heeft, leert en ervaart u in dit weekend. Ook volwassenen kunnen profiteren van de speciale klankmassages die in deze training aan bod komen.

Afblijven! Deze oproep kennen we allemaal en ook de bijbehorende verwijtende blikken. Vooral nergens aankomen – en dat geldt niet alleen in winkels en musea. Om de wereld te kunnen begrijpen is het nodig dat we dingen aanraken en met al onze zintuigen onderzoeken. Tegenwoordig leren kinderen vaak alleen nog eendimensionaal via beeldschermen van o.a. tv en computer. Rechtstreekse zintuiglijke ervaringen worden zeldzamer. Zintuiglijke indrukken zijn echter de basis voor een gezonde volwassenheid want onze zintuigen vormen de verbinding tussen onszelf en onze omgeving. Kinderen hebben dus veel zintuiglijke ervaringen nodig zodat de verwerkingsprocessen in hun hersenen getraind worden. In dit seminar gaan we alle zintuigen beroeren en stimuleren. Zintuigen worden tegelijkertijd aangesproken en ontspannen. Ontspanning is de basis voor elke nieuwe ordening. We staan ook stil bij de behoeften van zeer beweeglijke kinderen en vinden manieren om aan hun bewegingslust tegemoet te komen.

 

De vaardigheid de eigen zintuigen bewust te gebruiken is veel meer dan het genieten van de ervaring. Het is de essentie van ons menszijn.

Sociaal-emotionele ontwikkeling en klank

Omvang: 16 lesuren

 

Prijs: € 275,00

Instroomeis: Module I


Kinderen met taal en klank enthousiast maken

Deze scholing draait om de ontwikkeling van het gevoelsleven en de relaties met anderen. We besteden aandacht aan samenwerken, omgaan met emoties, zelfvertrouwen, communiceren, conflicten en pesten. Vanzelfsprekend hangt alles samen met klank.

Tijdens dit weekend ervaart u hoe we kinderen (en volwassenen) kunnen ondersteunen bij hun communicatie en het hanteren van conflicten. We baseren ons op de basisprincipes van oplossingsgerichte taalstructuren, afgestemd op de wereld van het kind. We maken gebruik van de resonantie die het werken met klankschalen biedt om relaties tussen kinderen te stimuleren. 

 

Het gezonde versterken en beperkingen even laten rusten

Het verband tussen klank en taal speelt en belangrijke rol in deze cursus. We sensibiliseren de waarneming en verleggen de aandacht van het probleem naar mogelijke oplossingen. U leert hoe we taal en klank kunnen gebruiken om nieuwe wegen te vinden bij problemen of lastige situaties. De groeiende sensibilisering maakt ons beter in staat om de persoonlijke hulpbronnen van een kind en zijn familie op te sporen en die te versterken. De klankmethoden die in deze cursus aan bod komen, ondersteunen dit proces. Het gaat om verbale én non-verbale communicatie. Zo ontstaat ruimte voor het speels overwinnen van culturele of intellectuele verschillen.

Alle elementen in deze training dragen bij aan het vergroten van sociale competentie van de kinderen. Zoals gewoonlijk leert u de werkvormen door ze zelf te ervaren. In het kort:

 • Kennismaken met oplossingsgerichte gespreksvoering gebaseerd op KLANKpedagogische communicatie
 • Bevorderen van verbale en non-verbale communicatie- en uitdrukkingsvaardigheden
 • Erkennen en versterken van persoonlijke hulpbronnen
 • Uitbreiden van sociale competenties

Schatvinders in Klanktoverland

 

Omvang: 2 dagen, 16 lesuren

 

Prijs: € 275,00

Instroomeis: Geen

 

Dit is een cursus voor iedereen die kinderen wil helpen op hun weg om sterke schatvinders te worden. 

In deze training leer je via verschillende activiteiten hoe je kinderen kunt helpen bij het ontdekken en versterken van hun vaardigheden en krachtbronnen. Juist in onze prestatiemaatschappij is het belangrijk dat de persoonlijkheid van elk kind kan rijpen en gedijen. We willen graag dat ze hun leven als vrolijk en actief ervaren en dat ze met beide benen stevig op de grond staan. Door uitdagingen het hoofd te bieden, ontwikkelen kinderen zich tot mensen die rust en vertrouwen vinden in zichzelf.

De harmonische klanken van klankschalen vormen een veilige bedding voor het stimuleren en ondersteunen van cognitieve, zintuiglijke en emotionele vaardigheden van kinderen. De klank helpt kinderen hun eigen innerlijke schatten (hun vaardigheden) te herkennen.

Door klankschalen in te zetten in groepen, versterken we de sociale competenties van de kinderen. Zo kunnen ze uitgroeien tot creatieve en verantwoordelijke persoonlijkheden.

Tijdens de cursus beleef je zelf de sprookjesachtige klankreizen en de bijpassende activiteiten. Daarna kun je aan de hand van de uitgereikte verhalen en de aanwijzingen zelf vormgeven aan een speelse ondersteuning van jouw groep. Je kunt ze bijvoorbeeld opnemen in je (les)programma. Je kunt kinderen ook een training aanbieden die is gericht op zelfvertrouwen en respect voor zichzelf en de ander.

Gezond & Wel met klankschalen

Bevorder je gezondheid en welbevinden met behulp van één klankschaal

Omvang: 24 lesuren

Aanvang vrijdagavond, einde zondag 18.00 uur

Prijs: € 385,00

Instroomeis: geen.

Wil jij jezelf eens verwennen, loskomen van lichamelijke obstakels en gepieker? In deze cursus leer je allerlei manieren om je gezondheid te bevorderen en jezelf met klank te behandelen. De oefeningen hebben zich in de praktijk bewezen en zijn geschikt voor dagelijkse toepassing.

Je leert klankschalen te gebruiken om je lichaam waar te nemen en te merken wat je goed doet. Er zijn oefeningen om energiebanen en handchakra’s te reinigen en te versterken. Je leert ontspannende klankmassages voor handen, armen, knie en benen. Er zijn  klanktechnieken voor wie te maken heeft met doorbloedingsstoornissen. Je leert ontspannende klankoefeningen voor rug en nek die je zelf kunt toepassen.

Je kunt klank ook gebruiken om gelukkiger en tevredener te leven. Klank kan bijdragen aan de dagelijkse vormgeving van je leven en het realiseren van je wensen of doelen.   

Door het ontspannen karakter van de cursus staat die ook wel bekend als het ‘wellness – weekend’. Iedereen is welkom, ook wie geen enkele ervaring heeft met klankschalen. 

Het werkboek bij de cursus is een gratis download.

Voor klankmasseurs die deze cursus in de eigen praktijk willen aanbieden is er een aansluitende train-de-trainer-cursus. Daarin komt de complete opzet van cursus aan bod. Je krijgt tevens didactische aanwijzingen en tips met het oog op de organisatie.

Trainerscursus Gezond & Wel met klankschalen

Omvang: 18 lesuren

Aanvang

Prijs: € 310,00

Instroomeis:

o  Basisopleiding

o  Fantasiereizen met klank

o  Gezond & Wel met klankschalen

Deze trainerscursus is bedoeld voor klankmasseurs die met groepen (willen) werken. De cursus Gezond & Wel met Klankschalen vormt een compleet aanbod voor mensen in jouwregio. Dit maakt het mogelijk om nieuwe klanten aan te trekken en interessante samenwerkingspartners te vinden.

Je kunt de cursus aanbieden als een complete training van enkele weken of in de vorm van workshops. Behalve in je eigen praktijk kun je de cursus ook organiseren in samenwerking met een volkshogeschool, een buurt/dorpshuis of een gezondheidscentrum.

Tijdens het weekend Gezond & Wel met Klankschalen heb je ervaren hoe waardevol een klankschaal kan zijn als begeleider in het dagelijks leven. Slechts enkele minuten per dag volstaan om je eigen gezondheid te versterken en het plezier in het leven te vergroten. Op deze manier geef je actief vorm aan je eigen leven. En dat is precies wat jouw cliënten ook willen.

In deze trainerscursus leer je het concept voor de cursus Gezond & Wel met Klankschalen. De cursus die je kunt gaan geven is ingedeeld in zes eenheden, bijvoorbeeld voor zes avonden.

De trainerscursus bereid je voor op het geven van deze zes eenheden. Je leert wat belangrijk is bij het werken met groepen en hoe je de inhoud op verschillende doelgroepen kunt afstemmen. We besteden daarnaast aandacht aan PR. Dit geeft je de kans om je op verschillende groepen te richten en je klantenkring uit te breiden.

Je ontvangt het complete pakket met oefeningen en meditaties. Bij de trainerscursus hoort voorts de handleiding voor de workshopleider zodat het programma een minimum aan voorbereiding vraagt.

Gong I en II

Omvang: 16 lesuren per cursus

Prijs: € 275,00

Instroomeis: Geen

Met zijn indrukwekkende klankspectrum vult een tamtam gong gemakkelijk de ruimte. Je kunt je hullen in zijn klanken. Het hele lichaam reageert op de vibraties van dit machtige instrument.

Mede door deze lichamelijke ervaring brengt de tamtam je in contact met jezelf. Door de tamtam verantwoord en sensibel te bespelen word je uitgenodigd los te komen van denken, plannen en zorgen. Veel mensen ervaren een diepe ontspanning door eenvoudig te luisteren en de gong binnen te laten komen - een genot voor lichaam, ziel en geest.

Krachtig bespeeld brengt de gong alle cellen in trilling, stimuleert de zelfhelende krachten en verzorgt je met vitaliserende energie. Je voelt je fris en gestimuleerd.

Verantwoord en sensibel bespelen van de gong vereist behoedzaamheid en aandacht. In de training leer je deze basishouding en de meest gebruikelijke speltechnieken. Hiermee kun je een 'klanktapijt' spelen voor een klankmeditatie of een fantasiereis. Ook leer je de gong te bespelen voor een persoon. Dat kan een vriend zijn of een cliënt.

In de cursus staat meditatief spel centraal. We maken ook een uitstapje naar de bijzondere geluiden die je aan de gong kunt ontlokken. Dit geeft veel plezier en extra mogelijkheden voor fantasiereizen. Het bespelen van een gong in de buitenlucht is een heel bijzondere ervaring. Het vraagt ook een wat andere benadering om in een open ruimte te spelen. Indien mogelijk kun je dat ervaren op de zondagmiddag. 

Gong II

Na de basiscursus kun je deelnemen aan de vervolgcursus. Dan staat het cliëntgericht werken en het spelen voor een groep centraal. Je leert twee kloppers tegelijkertijd te hanteren en ervaart verschillende manieren om een 'klanktapijt' te spelen. Je geeft en ontvangt een gongbad en er is tijd om vrij te spelen. Er zijn ruim voldoende gongs aanwezig. Wanneer je jouw contact met je eigen gong wilt verdiepen, mag je die meenemen.

Chakra's harmoniseren

Omvang: 16 lesuren

Prijs: € 275,00

Instroomeis: Geen

In deze cursus leer je hoe je klankschalen kunt gebruiken bij het harmoniseren van je eigen chakra's of die van een clënt.
Je maakt kennis met verschillende visies op de chakraleer. We gaan werken vanuit de meest bekende opvatting met zeven chakra's.
In de cursus komt het chakrasysteem als geheel aan bod en ook de relatie tussen chakra's onderling. Met de inspiratie die je tijdens dit weekend opdoet, kun je gericht gebruik maken van deze bijzondere energie die je in je draagt. Je wordt opmerkzaam en je leert oefeningen die je helpen om doelgericht aandacht te besteden aan een chakra.
Per chakra leer je technieken die je voor jezelf kunt toepassen. Er komen ook werkvormen aan bod die geschikt zijn om met een cliënt te doen.
Een ander waardevol onderdeel van deze cursus zijn de meditaties. Je kunt ze inzetten als verdieping voor jezelf en ze zijn ook te gebruiken als klankreis.
De teksten staan in de syllabus die bij de cursus hoort. Daarin vind je natuurlijk ook informatie over de chakra's.
chakraschalen.png (4.48 MB)