Terug naar overzicht

Oplossingsgerichte gespreksvoering

Titel Datum en tijd
Oplossingsgerichte gespreksvoering 15 mei - 16 mei

In deze cursus leer je de theorie te vertalen in praktische oefeningen waardoor je heel concreet jouw gesprekken kunt verbeteren.

De visie van de humanistische psychologie -  iedereen is in staat is de eigen problemen het hoofd te bieden - ligt ten grondslag aan de oplossingsgerichte gesprekstechniek. Het blijft niet bij praten, de vraagtechnieken zetten de cliënt aan tot actie.

Je ontdekt hoe je het voor jouw cliënt gemakkelijk kunt maken om zijn/ haar eigen hulpbronnen te herkennen en doelgericht in te zetten. Door de toekomst tot uitgangspunt te maken, in plaats van het verleden, vormt het probleem de aanzet tot de oplossing.

Deze gesprekstechnieken gaan uitstekend samen met het werken met klankschalen, want klankaanraking vereenvoudigt de toegang tot innerlijke wijsheid en eigenwaarde.

De cursusinhoud in het kort:

  • Diverse vraagtechnieken (wondervraag, inschalingsvraag)
  • Vragen zodanig stellen dat de aandacht zich op de oplossing richt
  • De wijsheid van het onderbewuste aanspreken door de inzet van klankschalen
  • Je eigen ervaringen als input gebruiken voor gesprekken in een professionele context

Oplossingsgerichte gespreksvoering is een waardevolle gesprekstechniek voor iedereen die therapeutische of pedagogische begeleiding geeft.

Er is geen instroomeis.

inschrijfformulier cursussen