Terug naar overzicht

Klank als brug bij dementie

Titel Datum en tijd

Via de zintuigen kun je het plezier en de mogelijkheden van mensen met dementie vergroten. Klank vormt daarbij de brug. De werkvormen die je leert kun je toepassen in zorginstellingen, dagopvang, inloophuizen en de privésituatie. Je leert hoe je klankschalen kunt inzetten om ‘deurtjes te openen’ bij groepsactiviteiten of individuele contacten. Zo verrijk je het leven van de doelgroep en diens omgeving door middel van klank.

Via de klanken en vibraties van klankschalen kun je het contact met mensen met dementie bevorderen, begeleiden en ondersteunen. Je kunt klankschalen inzetten om de zintuiglijke waarneming te stimuleren. Je leert diverse werkvormen zodat je een doelgericht aanbod kunt doen. Na deze cursus kun je situaties creëren voor het verantwoord uitvoeren van klankactiviteiten met deze bijzondere doelgroep.

De methode Peter Hess® gaat uit van waardering voor de cliënt. We werken met betrokken aandacht voor de persoon en richten ons op de behoeften van de cliënt. Deze grondhouding vormt de basis voor positieve ervaringen voor mensen met dementie. Dit bevordert het gevoel van eigenwaarde en de levenskwaliteit stijgt.

Onderwerpen in deze cursus:

  • Verschillende vormen en stadia van dementie
  • Visies op dementie
  • Omgang met mensen met dementie
  • Klankschalen gebruiken als middel voor de zintuigen te stimuleren
  • Praktische oefeningen voor individuele sessies
  • Activiteiten voor groepen
  • Gebruik maken van de levensloop en werken in het moment
  • Dossiervorming
  • Grenzen in het toepassen van klank bij mensen met dementie
  • Klankmateriaal dat speciaal ontwikkeld is voor mensen met dementie

De cursus omvat 18 uren, op zaterdagavond wordt ook gewerkt. 

Voor een aanbod op maat kunt u contact opnemen met de Peter Hess® Academie Nederland/ Vlaanderen.