Terug naar overzicht

Klankreis

Titel Datum en tijd

In de Andresaskerk van Wijnaldum kun je deze zomer een tentoonstelling bezoeken met als thema 'Onze zee'.  Op zondag 18 augustus geeft Sylvia Zijlstra in het kader hiervan een bijzonder concert: een klankreis die aansluit bij het thema.

Tijdens een klankreis kun je genieten van de weldadig ontspannende klanken van klankschalen, gong en andere bijzondere instrumenten, zoals een oceandrum. Ook de tekst kan je op een nieuwe manier in contact brengen met jezelf. Je kunt een plekje zoeken op de stoelen of in de kerkbanken. Als je de klankreis liggend wilt ervaren, neem dan een matje/ kussen/ deken mee.

Voor de gelegenheid heeft de klankreis een Friese tekst. Ook wanneer je die taal niet machtig bent, werken de sfeer en de klanken op je in. Je ervaring kan dus even ontspannend zijn als die van Friestalingen.  

Tijd: 15.00 -  16.00 uur (kerk open vanaf 14.00 uur, tijdens de klankreis gaat de deur dicht)
Entree: vrije bijdrage

Yn de Andreastsjerke fan Winaam is dit jier in tetoanstelling mei as téma ‘Ús see’. Midden tusken dy keunst jout Sylvia Zijlstra op snein 18 aug. in klankskaalkonsert; in ‘klankreis’ dy’t ek giet oer de see.

Lit dy meinimme troch in ferhaal oer de see by de ûntspannende klanken fan de klankskalen, de gong en oare bysûndere ynstruminten, sa as de oceandrum...

De tsjerke is iepen om 14.00 foar wa’t earst de keunst besjen wol.

De klankreis sels is fan 15.00-16.00 oere, dan is de doar ticht.