Terug naar overzicht

Supervisie en afsluiting basisopleiding

Titel Datum en tijd
Supervisie en afsluiting basisopleiding 02 maart - 03 maart
Supervisie en afsluiting basisopleiding 31 augustus
Supervisie en afsluiting basisopleiding 07 september - 08 september
Supervisie en afsluiting basisopleiding 07 maart - 08 maart

SUPERVISIE EN AFSLUITING

(2½ dag – 20 lesuren, met avondprogramma 

In een open en respectvolle sfeer biedt dit afsluitende weekend de gelegenheid tot een omvangrijke uitwisseling over het werk als klankmasseur.

Aan de hand van praktijkervaringen die de cursisten inbrengen, wordt concrete hulp geboden bij vragen rondom het werk met cliënten. In dit weekend verdiepen we op praktische wijze wat gedurende de opleiding geleerd is. Het werken met klank staat centraal, ervan uitgaande dat alle technieken bekend zijn.

Tijdens deze cursus staan de praktische ervaringen van cursisten op de voorgrond. U ontwikkelt uw deskundigheid n.a.v. van onzekerheden, wensen, hoop en ‘good practises’. Dit laatste weekend is er om cursisten voor te bereiden op hun professionele weg met klank. Daarbij horen tips voor acquisitie en praktijkontwikkeling die uw vertrouwen versterken.

Inhoud van deze cursus is:

 • Bespreken van praktijkervaringen van de studenten
 • Uitwisselen hoe cliënten de klankmassage ervaren
 • Hoe om te gaan met uitdagingen waarvoor een cliënt u kan stellen (reflectie, inzicht, begrip)
 • WAt het het uitoefenen van dit vak met u als klankmasseur doet
 • Uiteenzetten van uw beroepsvisie
 • Verbetering van een professionele houding tijdens het beroepsmatig werken
 • Vergroten van zelfvertrouwen in de rol van klankmasseur
 • Mogelijkheid om de tot dusver geleerde opleidingsinhoud te verdiepen
 • Ondersteuning bij praktische problemen die zich tijdens het werk voordoen
 • Ontdekken van onbenutte hulpbronnen en nieuwe oplossingsmogelijkheden
 • Aanwijzingen voor werving, acquisitie en praktijkvoering
 • Informatie over wettelijke bepalingen en kaders voor klankmasseurs

Deze cursus vormt de afsluiting van de basisopleiding. Hierna mag de cursist zich Peter Hess®-klankmasseur noemen. U kunt de Peter Hess®-klankmassage vanaf dit moment professioneel inzetten binnen wettelijke kaders. Een examen vindt niet plaats.

Als Peter Hess®-klankmasseur kunt u zich aanmelden bij het Europese Fachverband für Klang-Massage-Therapie. Dit is gevestigd in Duitsland.

U kunt deze cursus volgen wanneer u de modules I - IV van de basisopleiding heeft afgerond.