"Vergroot uw deskundigheid, plezier en netwerk"

Vervolgcursussen

De vele mogelijkheden tot bijscholing vormen een belangrijk kwaliteitskenmerk van de Peter Hess®-klankmethoden. De trainingen zijn ontworpen door deskundigen uit de werkvelden waardoor praktijkervaring en wetenschappelijke inzichten in de cursus aan bod komen.

 

Toegankelijkheid

Veel cursussen bouwen voort op de basisopleiding. Er zijn ook verdiepende trainingen en workshops waarvoor geen instroomeisen gelden.

Opgeven voor een vervolgcursus gaat gemakkelijk met dit inschrijfformulier

 

Leerlijnen

Het Peter Hess® Instituut ontwikkelde diverse leerlijnen. Een leerlijn bestaat uit een aantal cursussen die u de mogelijkheid bieden zich te specialiseren. Cursisten kiezen zo'n scholing om professionele redenen of nemen deel voor hun eigen plezier en ontwikkeling. Bij de beschrijving van de trainingen staat de betreffende leerlijn genoemd. De belangrijkste leerlijnen zijn de ‘Klankpedagogiek’ en de ‘Begeleiden van genezingsprocessen’.

  

Klankpedagogiek

Klankpedagogiek biedt werkvormen die geschikt zijn voor kinderen en volwassenen.

Tegenwoordig hebben mensen al jong te maken met hooggespannen verwachtingen. Dit levert stress op die de communicatie met de omgeving kan verstoren. We leven en leren gemakkelijker wanneer we beter waarnemen en weten hoe we problemen kunnen oplossen. Daarom is de klankpedagogiek gericht op het speels verbeteren van lichaamswaarneming. Dat stimuleert de sociale, cognitieve en lichamelijke ontwikkeling en het zelfbewustzijn. Klank bevordert een ontspannen sfeer die ook de taak van de begeleider verlicht.

Kinderdagverblijven, scholen en woonvormen profiteren van de werking van klankschalen.  Klank heeft een plaats in het dagritme en bij ontwikkelingsgerichte activiteiten.

Ook coaches en werkers in gehandicapten- en ouderenzorg maken graag gebruik van klankpedagogische werkvormen. In de seminars komen variaties aan bod en manieren om klankspelen eenvoudig geschikt kunt maken voor uw situatie.

 

Begeleiden van genezingsprocessen

Klankmassage is een complementaire methode die veel kan bijdragen aan genezingsprocessen. De meeste ziekten zijn verbonden met stress, daarom is ontspanning belangrijk. Er zijn speciale klankmethoden ontwikkeld voor thuis en bijvoorbeeld voor oorsuizen. Ook al is zwangerschap geen ziekte, de speciale klankmethoden horen wel bij deze leerlijn. Peter Hess®-klankmethoden worden ingezet door diverse professionals in eigen praktijk, ziekenhuis en verzorgingshuis.

Fantasiereizen met Klank

Omvang: 24 lesuren

Leerlijn: Alle Peter Hess® leerlijnen

Behalve ‘Klank voor de Begeleiding van Genezingsprocessen’

Prijs: € 350,00

Instroomeis: Geen

Deze training is bedoeld voor iedereen die graag verhalen vertelt, meditatieve teksten of gedichten voorleest of met fantasie wil werken als coach of begeleider.

Fantasiereizen zijn geschikt voor een-op-eensituaties en groepswerk.

In deze cursus leert u hoe u de werking van fantasiereizen en teksten kunt verdiepen door de creatieve inzet van klankschalen en gongs. Door praktische oefeningen leert u prachtige ‘klankkleuren’ te schilderen die uw vertellingen intenser maken. U krijgt nuttige wenken voor het vormgeven van een professioneel aanbod. Zo ervaart u hoe u met nog meer plezier en gemak uw verhaal, spookje, gedicht of meditatie over kunt brengen.

Taal kan iets magisch hebben. Via taal hebben we contact met andere mensen, presenteren we onszelf, vertellen we over ons leven en nodigen we anderen uit dat ook te doen. De manier waarop we taal gebruiken, zegt veel over onze omgang met onszelf en met het leven.

Taal kan de wereld vormgeven, vooral als we ze gebruiken voor denkbeeldige situaties. Voor luisteraars die in trance zijn, verandert elk woord dat u zegt in een beeld. Innerlijke beelden creëren op hun beurt een realiteit. Trance is een toestand van ontspanning die door harmonische klanken en verhalen en fantasiereizen kan ontstaan.

Zo kunnen fantasiereizen met klank helpen

 • Nieuwe ideeën te ontwikkelen
 • Gezonde wegen te herkennen
 • Leren gemakkelijker te maken
 • Spiritualiteit (opnieuw) te ontdekken
 • Creatieve oplossingen te vinden

Dat is mogelijk wanneer we taal zó gebruiken dat deze bij de luisteraars op geen enkele weerstand stuit. Een zachte taal, liefdevol en aandachtig.

U leert zelf een fantasiereis te schrijven. U krijgt een eenvoudig systeem dat u keer op keer kunt gebruiken voor het maken van uw eigen teksten of het aanpassen van bestaande verhalen. U kunt uw fantasiereis bijvoorbeeld richten op een thema. U kunt zo schrijven voor de mens of groep van uw keuze. Met de klanken wordt het een bijzondere ervaring.

Vanzelfsprekend kunt u zich heerlijk ontspannen bij de fantasiereizen die gegeven worden. Tijdens de cursus wisselen ervaring, reflectie, oefeningen en theorie elkaar af.

Klankyoga retreat

Omvang: 2 dagen, 16 lesuren

Docent: Janine Gabelmann

Leerlijn:0 Emily Hess-klankyogadocent

Prijs: € 250,00

Instroomeis: Geen

Een paar dagen voor uzelf – daartoe nodigt deze retreat je uit. Tijd om te ontspannen, de ziel te laten schommelen met twee yogasessies per dag, klankmeditaties, fysieke klankervaringen en mooie gesprekken. Dat doet wonderen voor de gezondheid en kan voor verfrissende inzichten zorgen bij de beslissingen waar u in uw leven mee te maken hebt. Af en toe heeft een mens gewoon tijd nodig voor zichzelf.

De eigen oerklank in alle weefsels, botten, organen, zenuwen, spieren en lymfe wordt door de klanken van de klankschalen en gongs opnieuw gewekt. De levensenergie die in elke cel huist, komt zo in trilling dat u die met uw zintuigen kunt ervaren. Met klank kunt u uw lichaam voorbereiden op de oefeningen en begeleiden tijdens de asana’s. Zo kunt u de yogaoefeningen verdiepen in alle rust. Met trance-dance is dit vitaliserende seminar helemaal compleet.

Breng uw eigen yogamat en meditatiekussen mee. Dekens zijn voldoende aanwezig.

 

Foto: Foto und Bilderwerk

Professionalisering

Omvang: 16 lesuren

 

Leerlijn: Peter Hess® klankmassage-expert voor de begeleiding van genezingsprocessen

Prijs: € 220,00

2018 € 235,00

Instroomeis: Basisopleiding Peter Hess® klankmasseur en minimaal zes maanden ervaring

De optimale klankmassage ontwerpen voor uw cliënt is een teken van professionaliteit. Het is een uitdaging om zo'n klankmassage op te bouwen. In deze training leert u hoe u uw deskundigheid en creativiteit kunt combineren met het vertrouwde kader van de methode. Naast de technieken staan we ook stil bij de onderbouwing voor inpassingen van een element in de basisklankmassage. Zo leert u een individuele klankmassage vorm te geven die aansluit bij de behoeften van uw cliënt.

Deze scholing wordt zeer gewaardeerd omdat alle elementen overzichtelijk aan bod komen. Uw gereedschapskist met klanktechnieken is na dit weekend up-to-date. Dat is belangrijk, want die technieken zijn in de loop der jaren uitgebreid en aangepast. We verdieping ons tevens in het toepassen van de klankelementen. Klankmasseurs die recent zijn opgeleid waarderen de cursus omdat ze merken hoe hun zelfvertrouwen groeit.

Tijdens de training ontvangt u een handige set kaarten om de ideale klankmassage voor te bereiden. Deze kaarten zijn waardevol bij dossiervorming, net als de planningsformulieren waarmee we werken. 

De lessen zijn bedoeld voor klankmasseurs met minimaal zes maanden ervaring. Van deelnemers wordt verwacht dat ze vooraf alle readers van de basisopleiding hebben bestudeerd. De basisklankmassage wordt bekend verondersteld.

WORKSHOP SPELEN MET KLANKSCHALEN (KLiC)

Omvang: 1 dag, 7 lesuren

Leerlijn:   0 Peter Hess® klankpedagogiek
                 0 Klankontspanningscoach voor kinderen

Prijs: € 89,00 inclusief lunch

Instroomeis: Geen

Klankschalen prikkelen alle zintuigen. Ze hebben een gouden glans en rijke klank. Ze kunnen je kriebelen met hun trillingen en wie weet kun je klankschalen ook wel ruiken en proeven. Zo wekken klankschalen verwondering en dat is dé manier om kinderen te boeien.

KLiC is de afkorting van KLInkende Communicatie. Kinderen communiceren via hun spel.  Ze leren via hun zintuigen en hun spelen is leren. Een kind leeft en leert gemakkelijker wanneer het zichzelf waarneemt en weet hoe het problemen kan oplossen. Via ons lichaam nemen we prikkels waar en omgekeerd geven we ook signalen af met ons lichaam: non-verbale communicatie. Als de waarneming verbetert, kan een kind informatie beter verwerken. Het hoofddoel van de klankspelen is dan ook het speels verbeteren van de lichaamswaarneming.

De spelen van de KliC-workshop richten zich op het stimuleren van de sociale, cognitieve en lichamelijke ontwikkeling. Zo groeit het zelfbewustzijn van de kinderen. De klank bevordert een ontspannen sfeer in de groep, hetgeen de taak van de begeleider verlicht.

In deze workshop komen diverse spelvormen aan bod en ook een eenvoudige klankmassage. Kinderen kunnen deze klankmassage zelf geven en genieten. Voor ouders, leerkrachten, pedagogisch werkers en woonbegeleiders brengt deze workshop verrassende nieuwe mogelijkheden voor de omgang met kinderen. De spelen passen moeiteloos in het dagritme.

De KLiC–workshop biedt spelvormen die

 • de zintuiglijke waarneming stimuleren
 • de grove en fijne motoriek bevorderen
 • de concentratie vergroten
 • de fantasie en de creativiteit prikkelen
 • de sociale en communicatieve vaardigheden versterken

De KLiC-workshop voor veel mensen de eerste kennismaking met klankschalen. Het is een speelse dag waarin leren en plezier hand in hand gaan.

Alle zintuigen stimuleren met klank

Omvang: 16 lesuren

 

Leerlijnen: 0 Peter Hess® klankpedagogiek

                  0 Klankontspanningscoach voor kinderen

                  0 Emily Hess-klankyoga

Prijs: € 235,00

Instroomeis: Klankmassage I

 

Klankmassage met kinderen

De zintuigen vormen onze brug naar de wereld. Alles komt via de zintuigen binnen. De Engelse pedagoog John Locke zei zelfs: ‘Niets is in de geest dat niet eerst in de zintuigen was.’

U kunt elk zintuig verwennen en stimuleren met klank. Dat kan zowel individueel als met groepen. Hoe u dit kunt doen met kinderen en welke positieve gevolgen het voor alle betrokkenen heeft, leert en ervaart u in dit weekend. Ook volwassenen kunnen profiteren van de speciale klankmassages die in deze training aan bod komen.

Afblijven! Deze oproep kennen we allemaal en ook de bijbehorende verwijtende blikken. Vooral nergens aankomen – en dat geldt niet alleen in winkels en musea. Om de wereld te kunnen begrijpen is het nodig dat we dingen aanraken en met al onze zintuigen onderzoeken. Tegenwoordig leren kinderen vaak alleen nog eendimensionaal via beeldschermen van o.a. tv en computer. Rechtstreekse zintuiglijke ervaringen worden zeldzamer. Zintuiglijke indrukken zijn echter de basis voor een gezonde volwassenheid want onze zintuigen vormen de verbinding tussen onszelf en onze omgeving. Kinderen hebben dus veel zintuiglijke ervaringen nodig zodat de verwerkingsprocessen in hun hersenen getraind worden. In dit seminar gaan we alle zintuigen beroeren en stimuleren. Zintuigen worden tegelijkertijd aangesproken en ontspannen. Ontspanning is de basis voor elke nieuwe ordening. We staan ook stil bij de behoeften van zeer beweeglijke kinderen en vinden manieren om aan hun bewegingslust tegemoet te komen.

 

De vaardigheid de eigen zintuigen bewust te gebruiken is veel meer dan het genieten van de ervaring. Het is de essentie van ons menszijn.

Sociaal-emotionele ontwikkeling en klank

Omvang: 16 lesuren

 

Leerlijnen: 0 Peter Hess® klankpedagogiek

                0 Klankontspanningscoach voor kinderen

                0 Emily Hess-klankyoga

Prijs: € 235,00

Instroomeis: Klankmassage I


Kinderen met taal en klank enthousiast maken

Deze scholing draait om de ontwikkeling van het gevoelsleven en de relaties met anderen. We besteden aandacht aan samenwerken, omgaan met emoties, zelfvertrouwen, communiceren, conflicten en pesten. Vanzelfsprekend hangt alles samen met klank.

Tijdens dit weekend ervaart u hoe we kinderen (en volwassenen) kunnen ondersteunen bij hun communicatie en het hanteren van conflicten. We baseren ons op de basisprincipes van oplossingsgerichte taalstructuren, afgestemd op de wereld van het kind. We maken gebruik van de resonantie die het werken met klankschalen biedt om relaties tussen kinderen te stimuleren. 

 

Het gezonde versterken en beperkingen even laten rusten

Het verband tussen klank en taal speelt en belangrijke rol in deze cursus. We sensibiliseren de waarneming en verleggen de aandacht van het probleem naar mogelijke oplossingen. U leert hoe we taal en klank kunnen gebruiken om nieuwe wegen te vinden bij problemen of lastige situaties. De groeiende sensibilisering maakt ons beter in staat om de persoonlijke hulpbronnen van een kind en zijn familie op te sporen en die te versterken. De klankmethoden die in deze cursus aan bod komen, ondersteunen dit proces. Het gaat om verbale én non-verbale communicatie. Zo ontstaat ruimte voor het speels overwinnen van culturele of intellectuele verschillen.

Alle elementen in deze training dragen bij aan het vergroten van sociale competentie van de kinderen. Zoals gewoonlijk leert u de werkvormen door ze zelf te ervaren. In het kort:

 • Kennismaken met oplossingsgerichte gespreksvoering gebaseerd op KLANKpedagogische communicatie
 • Bevorderen van verbale en non-verbale communicatie- en uitdrukkingsvaardigheden
 • Erkennen en versterken van persoonlijke hulpbronnen
 • Uitbreiden van sociale competenties

Schatvinders in Klanktoverland

 

Omvang: 2 dagen, 16 lesuren

 

Leerlijn:   0 Peter Hess® klankpedagogiek

                0 Klankontspanningscoach voor kinderen

Prijs: € 235,00

Instroomeis: Geen

 

Dit is een cursus voor ouders en opvoeders, voor iedereen die kinderen wil helpen op hun weg om sterke schatvinders te worden. 

In deze training leert u via verschillende activiteiten hoe u kinderen kunt helpen bij het ontdekken en versterken van hun vaardigheden en krachtbronnen. Juist in onze prestatiemaatschappij is het belangrijk dat de persoonlijkheid van elk kind kan rijpen en gedijen. We willen graag dat ze hun leven als vrolijk en actief ervaren en dat ze met beide benen stevig op de grond staan. Door uitdagingen het hoofd te bieden, ontwikkelen kinderen zich tot mensen die rust en vertrouwen vinden in zichzelf.

De harmonische klanken van klankschalen vormen een veilige bedding voor het stimuleren en ondersteunen van cognitieve, zintuiglijke en emotionele vaardigheden van kinderen. De klank helpt kinderen hun eigen innerlijke schatten (hun vaardigheden) te herkennen.

Door klankschalen in te zetten in groepen, versterken we de sociale competenties van de kinderen. Zo kunnen ze uitgroeien tot creatieve en verantwoordelijke persoonlijkheden.

Tijdens de scholing geniet u zelf van de sprookjesachtige klankreizen en de bijpassende activiteiten. Daarna kunt u met de uitgereikte verhalen en de aanwijzingen zelf vormgeven aan de speelse ondersteuning van uw groep. U kunt dit opnemen in uw (les)programma of het als cursus aanbieden, gericht op zelfvertrouwen en respect voor zichzelf en de ander.

Gezond & Wel met Klankschalen

Bevorder uw gezondheid en uw welbevinden met behulp van één klankschaal

Omvang: 24 lesuren

Aanvang vrijdagavond, einde zondag 18.00 uur

Leerlijnen:

     o Peter Hess® klank-ontspanningscoach (keuzeseminar)

     o Peter Hess® klankmassage-expert voor de begeleiding van genezingsprocessen

Prijs: € 350,00

Instroomeis: geen.

We wensen onszelf veel goeds toe, o.a.:

 • De gezondheid bevorderen en ontspannen
 • Vrij zijn van lichamelijke obstakels en kwellende gedachten
 • Zekerheid en helderheid verkrijgen, doelen bereiken

Helaas valt het in de praktijk vaak tegen.

De Peter Hess® klankelementen die u in dit weekend leert, ondersteunen u bij het realiseren van dit soort wensen. De oefeningen hebben zich in de praktijk bewezen en zijn geschikt om dagelijks toe te passen. U hebt slechts een klankschaal nodig. Er is een ruime collectie klankschalen beschikbaar om tijdens de training mee te oefenen. Tegen een geringe vergoeding kunt u een klankschaal lenen voor thuis.

 

Effectief gebruik van klankschalen voor uzelf

op mentaal gebied:

 • Klank aan het begin van de dag: zich op de dag verheugen, de opgaven van de dag helder en zelfverzekerd tegemoet treden.
 • Klank als afsluiting van de dag: wat ging vandaag goed, wat heb ik geleerd, wat ga ik de volgende keer anders doen?

Als u zo ‘opgeruimd’ hebt, kunt u aan een verkwikkende slaap beginnen. U kunt bijvoorbeeld werken aan het veranderen van eetgewoonten, stoppen met roken of piekeren.

op lichamelijk gebied:

 • Uw lichaam waarnemen, bemerken wat u goed doet en hoe u zichzelf met klank kunt uitdagen
 • Klankmassage via de handchakra’s
 • Energiebanen reinigen en versterken
 • Ontspannende klankmassage voor handen, armen, knieën en benen
 • Toepassing van klankschalen bij doorbloedingsstoornissen
 • Klankmassage voor rug en nek

Naast het versterken van de wervelkolom en het behandelen van de voetreflexzones zijn er ook andere mogelijkheden voor zelfbehandeling.  

 

Klankmasseurs die deze cursus in de eigen praktijk willen aanbieden, kunnen na dit weekend deelnemen aan de trainerscursus. U ontvangt dan de complete opzet voor een wekelijkse cursus. Ook krijgt u didactische aanwijzingen, tips voor presentatie en variatiemogelijkheden.

Trainerscursus Gezond & Wel met Klankschalen

Omvang: 18 lesuren

Aanvang

Leerlijnen:

o Peter Hess® klankmassage-expert voor de begeleiding van genezingsprocessen

Prijs: € 265,00

Instroomeis:

o  Basisopleiding Peter Hess®- klankmassage

o  Fantasiereizen met Klank

o  Gezond & Wel met Klankschalen

Naast verdiepende cursussen bieden we nu ook een trainerscursus aan. Deze is bedoeld voor klankmasseurs die met groepen (willen) werken. Met de cursus Gezond & Wel met Klankschalen heeft u een compleet aanbod voor mensen in uw regio. Dit maakt het mogelijk om nieuwe klanten aan te trekken en interessante samenwerkingspartners te vinden.

U kunt de cursus aanbieden als een complete training van enkele weken of in de vorm van workshops. Behalve in uw eigen praktijk kunt u de cursus ook organiseren in samenwerking met een volkshogeschool, een buurt/dorpshuis of een gezondheidscentrum.

Tijdens het weekend Gezond & Wel met Klankschalen hebt u ervaren hoe waardevol een klankschaal kan zijn als begeleider in het dagelijks leven. Slechts enkele minuten per dag volstaan om de eigen gezondheid te versterken en het plezier in het leven te vergroten. Op deze manier geeft u actief vorm aan uw eigen leven. En dat is precies wat uw (potentiële) cliënten ook willen.

In deze trainerscursus leert u het concept voor de cursus Gezond & Wel met Klankschalen. De scholing vindt om praktische redenen in een weekend plaats. De cursus die u zelf kunt gaan geven is ingedeeld in zes eenheden, bijvoorbeeld voor zes avonden.

De trainerscursus bereidt u voor op het geven van deze zes eenheden. U leert wat belangrijk is bij het werken met groepen en hoe u de inhoud op uiteenlopende groepen kunt afstemmen. We besteden daarnaast aandacht aan PR. Dit geeft u de kans om zich op verschillende doelgroepen te richten en uw klantenkring uit te breiden.

U ontvangt het complete pakket met oefeningen en meditaties. Bij de trainerscursus hoort voorts de handleiding voor de workshopleider zodat het programma een minimum aan voorbereiding vraagt.