Terug naar overzicht

Visitatie

Titel Datum en tijd
Visitatie 03 november 14:00 - 16:00

Beroepsvereniging BATC houdt toezicht op de kwaliteit van de aangesloten praktijken. Dat toezicht is uitbesteed aan een organisatie die losstaat van de beroepsvereniging. Voroaf moet je een assessment invullen en op de afgesproken dag is er naast degene die de visitatie uitvoert een derde persoon aanwezig. Ook die moet aan bepaalde eisen voldoen.

Op 3 november is Klankpraktijk eindelijk aan de beurt voor de visitatie die in 2020 gepland was.

De adviezen die voortkomen uit de vistitatie zijn bedoeld om de kwaliteit van ons werk te verbeteren.