"Ontspannen en Ontwikkelen met klank"

Workshops

Workshops

Bij Klankpraktijk zijn alle activiteiten gericht op ontspanning en ontwikkeling. Dat geldt ook voor de workshops. Deelnemers vinden de workshops boeiend en tegelijkertijd ontspannend. Een workshop duurt minimaal anderhalf uur, maximaal een dag. 

Voor de workshops die we hier (zie menu) beschrijven zijn er geen instroomeisen. Dat geldt ook voor de meerdaagse cursussen Gezond & Wel met Klankschalen, Gong, Klankmassage I en Fantasiereizen met Klank. U kunt deelnemen aan een geplande workshop of een afspraak maken voor uw eigen groep.  

 

Maatwerk

Een workshop die past bij uw wensen, dat is ons doel. Daarom verschillen onze workshops in lengte en inhoud. Natuurlijk speelt klank altijd een rol.

Een meditatief gestemd gezelschap legt andere accenten dan een bedrijf. Voor een groep vriendinnen kan een kort, luchtig programma precies goed zijn, terwijl collega’s liever een beroepsgerichte cursus kiezen. Geef daarom uw wensen aan zodat we erop kunnen inspelen.

We organiseren workshops als regel in onze eigen ruimte. Wellicht heeft uw groep voorkeur voor een andere locatie. In de meeste gevallen is dat mogelijk.

 

Kennismaken met klankschalen

De workshop ‘Kennismaken met klankschalen’ is een favoriete mogelijkheid om uzelf te verwennen en tegelijkertijd de wereld van klankschalen en hun werking te ontdekken. Na een korte uitleg over de omgang met de instrumenten doet u zelf ervaring op met klankschalen, bijvoorbeeld met oefeningen die u in uw dagelijks leven kunt toepassen. Zo ervaart u hoe u ervan geniet om met de klankschalen te werken en kunt u zich verwonderen over het effect. Op verzoek kan een klankreis onderdeel uitmaken van uw workshop.

Ontwikkelingspsychologie en Klank

Omvang: 1 dag,

5 klokuren

Instroomeis: Geen

Prijs: € 99,00

Bijzonderheden:

Inclusief lunch

In deze workshop richten we ons op de ontwikkeling van kinderen vanaf de zwangerschap tot het einde van de basisschool. Ontwikkelingspsychologen beschrijven de ontwikkeling vanuit drie invalshoeken: lichamelijk, verstandelijk en sociaal-emotioneel. Wanneer alles goed gaat ontwikkelt een kind zich op elk van deze drie gebieden tot een volwassene die in onze samenleving kan functioneren. Dat is behoorlijk complex. Daarom is het fijn dat we kinderen met klank speels kunnen ondersteunen bij hun ontwikkeling. 

De normale ontwikkeling van baby, peuter, kleuter en schoolkind komt in deze workshop aan bod. Er zijn veel verschillen tussen de jongste en de oudste kinderen op de basisschool. Daarom besteden apart aandacht aan middenbouw (6-9 jaar) en de bovenbouw (9 – 12 jaar).

Bij elke ontwikkelingsfase leert u spelen die passen bij die leeftijdsgroep. Een baby heeft immers heel andere behoeften dan een kleuter. In de workshop leert u klankspelen die u kunt gebruiken om de ontwikkeling gericht te stimuleren.  U kunt bijvoorbeeld denken aan een klankreis, actieve spellen en ook spellenvormen die de onderlinge band versterken en het risico op pesten verkleinen. Door de klankspelen zorgvuldig te kiezen, kunt u aan kinderen van elke leeftijd bieden wat ze nodig hebben.

De workshop en de reader zijn samengesteld door een ervaren klankpedagoog die tevens docent ontwikkelingspsychologie is. Deelnemers zijn enthousiast over deze cursus omdat deze veel informatie biedt en een rijke variatie aan spelen die meteen toe te passen zijn, thuis of op de werkplek. 

Wellicht ten overvloede: in de workshop 'Spelen met Klankschalen' komen andere klankspelen aan bod.

WORKSHOP SPELEN MET KLANKSCHALEN

Omvang: 1 dag, 5 klokuren

Leerlijn:   0 Peter Hess® klankpedagogiek
                 0 Klankontspanningscoach voor kinderen

Prijs: € 99,00 inclusief lunch

Instroomeis: Geen

Klankschalen prikkelen alle zintuigen. Ze hebben een gouden glans en rijke klank. Ze kunnen je kriebelen met hun trillingen en wie weet kun je klankschalen ook wel ruiken en proeven. Zo wekken klankschalen verwondering en dat is dé manier om kinderen te boeien.

Kinderen communiceren via hun spel.  Ze leren via hun zintuigen en hun spelen is leren. Een kind leeft en leert gemakkelijker wanneer het zichzelf waarneemt en weet hoe het problemen kan oplossen. Via ons lichaam nemen we prikkels waar en omgekeerd geven we ook signalen af met ons lichaam: non-verbale communicatie. Als de waarneming verbetert, kan een kind informatie beter verwerken. Het hoofddoel van de klankspelen is dan ook het speels verbeteren van de lichaamswaarneming. Hierdoor verbetert de communicatie spelenderwijs.

De klankspelen die u op deze dag leert, stimuleren de sociale, cognitieve en lichamelijke ontwikkeling. Zo groeit het zelfbewustzijn van het kind. De klank bevordert een ontspannen sfeer in de groep, en dat verlicht de taak van de begeleider.

In deze workshop komen diverse spelvormen aan bod en ook een eenvoudige klankmassage. Kinderen kunnen deze klankmassage zelf geven en genieten. Voor ouders, leerkrachten, pedagogisch werkers en woonbegeleiders brengt deze workshop verrassende nieuwe mogelijkheden voor de omgang met kinderen. De spelen passen moeiteloos in het dagritme.

Deze speelse workshop biedt spelvormen die

  • de zintuiglijke waarneming stimuleren
  • de grove en fijne motoriek bevorderen
  • de concentratie vergroten
  • de fantasie en de creativiteit prikkelen
  • de sociale en communicatieve vaardigheden versterken

De workshop 'Spelen met Klankschalen' is voor veel mensen een eerste kennismaking met klankschalen. Het is een speelse dag waarin leren en plezier hand in hand gaan.