Methode Peter Hess®

Kennis en ervaring

Peter Hess, pedagoog en natuurkundig ingenieur, houdt zich al veertig jaar bezig met de invloed van klank op de mens. Hij ontwikkelde een succesvolle klankmethode die gericht is op de westerse mens. Ervaringen met klank en wetenschappelijk onderzoek vormen de basis van de methode. Die wordt in ruim dertig landen onderwezen bij een Peter Hess® Academy. De basisopleiding is in al deze landen gelijk.

Over het ontstaan en ontwikkeling ervan lees je meer in dit artikel.  De Peter Hess® Klankmethoden worden voortdurend verdiept en ontwikkeld in samenwerking met professionals en wetenschappers. Op de website van de internationale beroepsvereniging kun je in de Duitse en Engelse taal onderzoeksresultaten en ervaringsberichten lezen.  Klik hier om een artikel over de neurogene werking van de Peter Hess® Klankmassage te lezen. 

De methode Peter Hess® sluit aan bij de visie van de integratieve geneeskunde. Deze richt zich op gezondheid, welbevinden en mogelijkheden.

Werkingsprincipe

De werking van de Peter Hess® Klankmethoden is gebaseerd op natuurkundige wetten. Wie een steentje in het water laat vallen, ziet hoe er golfjes ontstaan die zich door het water verspreiden. Zo wordt elke watermolecuul in beweging gezet. Tijdens een klankmassage gebeurt als het ware hetzelfde met ons lichaam, dat ook voor ca. 70% uit water bestaat. Met hun rijkdom aan frequenties en zachte trillingen bevorderen de klanken harmonie in alle cellen.

De Peter Hess® Klankmassage heeft een positieve invloed op het parasympathisch zenuwstelsel. Dat gedeelte van het autonome zenuwstelsel stimuleert de spijsvertering, remt spieractiviteit en vertraagt de ademhaling en de hartslag. Het is actief wanneer iemand uiterlijk passief is.

De hoofdkenmerken van een Peter Hess® Klankmassage zijn:

  • zachte, harmoniserende massage van het lichaam door klanken
  • positieve invloed op het bewustzijn
  • toename van inzicht, plezier en creativiteit
  • versterking van het herstellend vermogen 

Klankmassage

Na een kort voorgesprek neemt de cliënt plaats op de behandeltafel. Bij een klankmassage blijven de kleren aan, alleen schoenen gaan uit. Gemakkelijk zittende kleding bevalt het best.

De klankmasseur zet klankschalen rond en op het lichaam van de cliënt. Door zacht aanslaan komen de klankschalen in trilling. Dat is als geluid hoorbaar en als trilling voelbaar. Deze trilling vormt de klankmassage.

De eigenlijke klankmassage duurt ca. 45 minuten. Na afloop kan de cliënt over diens indrukken praten. Voorgesprek, klankmassage en nagesprek vullen samen een uur.


Het lichaam als klankbord

De Peter Hess® Klankmethode is in de eerste plaats een ontspanningsmethode. De klankmassage voert naar stilte en nodigt uit tot ‘inluisteren’ om te bespeuren wat het menselijk ‘instrument’ nodig heeft om goed gestemd te zijn.

Je kunt je lichaam zien als het klankbord van je leven. Wanneer je met jezelf en je omgeving in harmonie bent, kun je jouw leven vrij en creatief vormgeven. Zo ervaar je meer zelfvertrouwen. Dat is de basis voor ontspannen bewegen en waarnemen. Op die manier kun je tot je recht komen, ongeacht je leeftijd.

Wanneer je uit balans bent, bijvoorbeeld door stress, ben je vatbaar voor ziektes. Je kunt je gespannen en moe voelen als het je ontbreekt aan levensenergie en enthousiasme. Dit kan leiden tot emotionele instabiliteit, slapeloosheid, verkramping, ademhalingsstoornissen en verstoring van de stofwisseling.

Klank toepassen

Professionals gebruiken klankschalen met name vanwege de ontspannende werking van klank. Dit kan pijn verzachten en behandelingen ondersteunen. Klank bevordert een open sfeer tijdens een consult en draagt bij aan plezier. 

In deze werkvelden wordt klank graag toegepast:

*geneeskunde *verpleging *fysiotherapie *ergotherapie *logopedie *palliatieve zorg *zwangerschapsbegeleiding

*woonbegeleiding *pedagogisch werk *onderwijs 

*psychotherapie *coaching *psychiatrie

*wellness en beauty


Verdiepen

Na de basisopleiding staan diverse cursussen voor je open. Zo kun je je blijven ontwikkelen.
Jaarlijks verwelkomen we een gastdocent uit Duitsland. Tijdens die cursus is er een tolk aanwezig.