Cursussen

De vele bij- en nascholingen vormen een belangrijk kwaliteitskenmerk van de Peter Hess®-klankmethoden.
Alle trainingen zijn ontworpen door deskundigen uit het werkveld. Zowel praktijkervaring als wetenschappelijke inzichten komen in de cursussen aan bod.  Het niveau is vergelijkbaar met middelbaar beroepsonderwijs.
Tenzij anders vermeld, vinden cursussen plaats in Sneek.

Download hier de studiegids 2024

Nadat je een cursus hebt geboekt, ontvang je een mail met nadere informatie en de factuur voor je administratie. Bij een meerdaagse cursus hoort een lesboek . Dat is bij de prijs inbegrepen.