Samenwerkingspartners

De Nederlandse Raad voor Training en opleiding, is de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus. Leden van de NRTO bieden overheidserkende opleidingen aan, o.a. binnen het voortgezet onderwijs (VO), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs (HO).

Ben jij verpleegkundige, verzorgende of verpleegkundig specialist? Dan krijg je als lid van V&VN 68 punten voor de basisopleiding.

Het CRKBO controleert opleidingsinstellingen die niet door de overheid bekostigd worden. Onze Academie voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs.

Ben je lid van het Register Vaktherapie? Dan ontvang je 75 punten na het volgen van (delen van) de basisopleiding.

De leden van de BATC ontvangen punten wanneer ze (delen van) de basisopleiding volgen.

Het Peter Hess Instituut is gevestigd in Duitsland. Op hun website kun je in het Duits of Engels lezen over achtergronden bij de Peter Hess®-klankmethode.

De Peter Hess® Academie Nederland België werkt nauw samen met de internationale beroepsorganisatie voor klank-massage-therapie. Deze organiseert het vakcongres (ook online te volgen) en is betrokken bij wetenschappelijk onderzoek. Na Module I van de basisopleiding kun je lid worden van deze beroepsorganisatie. Naast korting op de prijs van het congres, behoren ook de maandelijkse online workshops tot de voordelen van het lidmaatschap.