"Welkom op de website van de Peter Hess® Academy Nederland & Vlaanderen"

De Peter Hess®-klankmethode

Oude en nieuwe kennis

De Peter Hess®-klankmassage is een ontspanningsmethode waaraan oude en nieuwe kennis over de invloed van klanken ten grondslag ligt. Peter Hess, pedagoog en natuurkundig ingenieur, houdt zich al vele jaren bezig met de invloed van klank op de mens. Op grond van zijn grote ervaring met klank, o.a. in Nepal en Tibet, ontwikkelde hij een succesvolle klankmethode die gericht is op de westerse mens. Klik hier als je meer wilt weten over het ontstaan en de ontwikkeling van de methode. De Peter Hess®-klankmethoden worden voortdurend verdiept en ontwikkeld in samenwerking met professionals en wetenschappers. In dit stuk kun je bijvoorbeeld lezen over de neurongene werking van deze klankmethode.

NLBe.jpg (31 KB)

De methode Peter Hess® sluit aan bij de visie van de integratieve geneeskunde (IG). Deze richt zich op gezondheid, welbevinden en mogelijkheden. Binnen IG wordt het feit dat er een wisselwerking bestaat tussen lichaam en psyche erkend en wordt deze kennis actief gebruikt in het proces van preventie en herstel. (…) IG is een wereldwijde beweging die in Amerika, Canada en Australië al geïnstitutionaliseerd is. (K.M. Bongers, I.A. von Rosenstiel, VieCurie Medisch Centrum Venlo, in het TIG-artikel-jaarboek 2009).

Werkingsprincipe

De werking van de Peter Hess®-klankmethoden is gebaseerd op natuurkundige wetten. Wie een steentje in het water laat vallen, ziet hoe er golfjes ontstaan die zich door het water verspreiden. Zo wordt elke watermolecuul in beweging gezet, zowel horizontaal als verticaal. Tijdens een klankmassage gebeurt er als het ware hetzelfde met ons lichaam, dat ook voor ca. 70% uit water bestaat. Met hun veelheid aan frequenties en zachte trillingen zorgen de klanken voor harmonie in alle cellen. Een klankmassage heeft een positieve invloed op lichaam, geest en ziel.

De hoofdkenmerken van een Peter Hess® - klankmassage zijn:

  • zachte massage en harmonisatie van het lichaam door klanken
  • positieve beïnvloeding van het bewustzijn
  • groei van de creativiteit
  • versterking van het herstellend vermogen
  • toename van inzicht en levensvreugde

  

De klankmassage

Na een kort voorgesprek neem je plaats op de behandeltafel. Bij een klankmassage blijven de kleren aan, alleen schoenen gaan uit. Gemakkelijk zittende kleding bevalt het best.

De klankmasseur zet klankschalen rond en op je lichaam. Door zacht aanslaan komen de klankschalen in trilling. Dat is als geluid hoorbaar en als trilling voelbaar. Deze trilling vormt de klankmassage.

De eigenlijke klankmassage duurt ca. 45 minuten. Na afloop is er gelegenheid om over de ervaringen te praten. Voorgesprek, klankmassage en nagesprek vullen samen een uur.

 

Het lichaam als klankbord

De Peter Hess®-klankmethode is in de eerste plaats een verinnerlijkingsproces. De ontspannende klankmassage voert naar stilte en nodigt uit tot ‘inluisteren’ naar wat het menselijk ‘instrument’ nodig heeft om goed gestemd te zijn.

Ons lichaam is het klankbord van ons leven. Zijn we met onszelf en onze omgeving in harmonie, dan kunnen we ons leven vrij en creatief vormgeven. Zo ervaren we meer zelfvertrouwen. Dat is de basis voor ontspannen zien, horen, voelen, bewegen en waarnemen. Op die manier kunnen we tot ons recht komen, ongeacht onze leeftijd.

Wanneer we uit balans zijn, bijvoorbeeld door stress, zijn we vatbaar voor ziektes. We kunnen ons gespannen en moe kunnen voelen als het ons ontbreekt aan levensenergie en enthousiasme. Dit kan leiden tot emotionele instabiliteit, slapeloosheid, verkramping, ademhalingsstoornissen en verstoring van de stofwisseling.

 

Toepassingsgebieden van de Peter Hess®-klankmethoden

De Peter Hess®-klankmassage wordt wereldwijd in vele landen toegepast. Dat het hier om een buitengewone methode gaat, blijkt wel uit het feit dat deze therapie inmiddels door diverse beroepsgroepen wordt gebruikt. Onze opleiding is geaccrediteerd door V&VN (74 punten), KTNO, VBAG, NVST, LVNG, VIV, VVET en BATC kennen 10 ECTS toe. Het Register Vaktherapie (muziek, dans, drama, spel, beeldend, psychomotorisch) beloont de basisopleiding met 75 punten. Ons opleidingsinstituut is opgenomen in het Register Instellingen van onderwijsinstellingen die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Bij professionele toepassing van de Peter Hess®-klankmethoden is het belangrijk dat de klankmasseur een passende beroepsopleiding genoten heeft. Het is voor klankmasseurs net zo belangrijk om vakmatige competenties te ontwikkelen als om de methode te leren. 

Wellness en cosmetica

Innerlijke kalmte, zelfbewustzijn en gezondheid bepalen in wezen de uitstraling van mensen.
Speciale klanktechnieken bevorderen het welbevinden en de schoonheid die van binnenuit komt.

Pedagogiek

In kinderdagverblijven en scholen zet men klankschalen in om de ontwikkeling van kinderen te bevorderen en de sfeer in de groep te verbeteren. Uit diverse projecten van professor Erler blijkt dat dit stress onder kinderen verkleint en ziekte onder medewerkers terugdringt.

Massage-, ergo- en fysiotherapie, logopedie

Gekwalificeerde vakmensen zetten de klankmassage gericht in bij lichamelijke klachten. Het gaat vaak om de bewuste waarneming van blokkades door de cliënt. Klank bevordert de zachte oplossing van zulke blokkades en vaak ontstaat er meer duidelijkheid over hetgeen tot de symptomen heeft geleid.

Geneeskunde

Professionals gebruiken klankschalen met name vanwege de ontspannende werking van klank. Dit kan pijn verzachten en diverse geneeskundige behandelingen ondersteunen. Klank bevordert tevens een open sfeer tijdens het consult. De leider van een kliniek in Westfalen (Dld.) vertelt waarom hij en zijn medewerkers zo positief zijn over de inzet van de Peter Hess®-klankmethoden. En ook in een psychiatrische kliniek zetten artsen en andere medewerkers deze klankmethoden in.
 https://www.youtube.com/watch?v=hFiFqRpaPaQ
https://www.youtube.com/watch?v=JsimoyZ7Jxc

Psychotherapie

In dit vakgebied vormt de klankmassage een methode die cliënten helpt om in korte tijd diep te ontspannen. Dat heeft een gunstige invloed op het therapeutisch proces.

Verpleging en verzorging

In ouderenzorg, gehandicaptenzorg en verpleging blijkt de werking van klankschalen een welkome ondersteuning bij verzorgende handelingen en dagbesteding.

Specialisaties

Er zijn speciale klankmethoden ontwikkeld voor o.a. zwangerschap. Een bijzondere toepassing is de inzet van klankschalen bij mensen die last hebben van oorsuizen (tinnitus). Ook hier is de ontspannende werking van klank een belangrijke werkzame factor.

 

De opleiding

Na de basisopleiding tot Peter Hess®-klankmasseur staan diverse mogelijkheden voor je open. Het Peter Hess® Instituut ontwikkelde verchillende leerlijnen zodat klankmasseurs zich kunnen specialiseren. Ook de Peter Hess® Academy NederlandBelgië heeft een gevarieerd cursusaanbod. Jaarlijks verwelkomen we een gastdocent uit Duitsland, een expert op zijn of haar vakgebied. Tijdens de cursus is er een tolk aanwezig.