"Geaccrediteerde opleiding"

De basisopleiding in de Peter Hess® klankmassage

Wil je de studiegids ontvangen? Stuur dan een bericht aan sylvia@klankpraktijk.nl en geef aan of je de studiegids in je brievenbus of in je mailbox wilt ontvangen.

De Peter Hess® Academie Nederland België biedt een gestructureerde opleiding tot klankmasseur volgens de methode Peter Hess®. Na de basisopleiding kun je klankschalen als praktisch gereedschap verantwoord inzetten in je werkomgeving of thuis.

De opleiding kent 84 contacturen. We verwachten daarnaast dat cursisten lesmateriaal bestuderen, oefenmassages geven en opleidingsmassages ontvangen. Dat vraagt tijdens de opleidingsperiode een investering van ongeveer 45 uur.

De basisopleiding is geaccrediteerd door V&VN, KTNO, VBAG, NVST, LVNT, VIV, BATC en VVET. Ze levert 10 ECTS op. De beroepsvereniging voor verplegenden en verzorgenden V&VN kent 74 punten toe en het Register Vaktherapie 75 punten. Na de basisopleiding ontvang je een certificaat dat toegang geeft tot de internationale beroepsvereniging voor klankmassage-therapie

De opleiding is afgestemd op cursisten met minimaal mbo-denkniveau. Het KTNO accrediteert de opleiding op hbo-niveau. Er zijn geen instroomeisen. We verwachten volwassen cursisten die de cursus qua taal-en denkniveau kunnen volgen.

If you'd rather communicate in German or English I can offer courses in either one of those languages. Please contact me is this interests you.

 KTNO      scholingsprofiel KTNO       KTNO bijscholing.png (34 KB)

Ons opleidingsinstituut is opgenomen in het Register Instellingen van onderwijsinstellingen die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

 CRKBO

De basisopleiding in grote lijnen

De opleiding is gericht op de meditatieve en therapeutische omgang met klankschalen, gongs en stilte. Na de basisopleiding kun je zelfstandig werken als klankmasseur. Tijdens de opleiding werken we met klankschalen die speciaal voor therapeutisch werk zijn ontwikkeld en behoren bij de methode. Je kunt de instrumenten bij Klankpraktijk verwerven.

De basisopleiding bestaat uit vijf modules van elk twee dagen. Elk onderdeel van de basisopleiding wordt ondersteund door een reader waarin de lesinhoud wordt verdiept.. Drie maanden na Klankmassage IV (module IV) volgt het afsluitende supervisieweekend. Je ontvangt dan het certificaat van het Peter Hess® Instituut dat recht geeft op het gebruik van de beroepsaanduiding Peter Hess®-klankmasseur. Een examen vindt niet plaats. Je kunt de klankmassage vanaf dit moment binnen de wettelijke bepalingen professioneel inzetten en hebt toegang tot vele vervolgcursussen.

Het opleidingsprogramma van Peter Hess is overzichtelijk opgebouwd. De volgorde en de inhoud van de modules is wereldwijd gelijk. De Peter Hess® Academie Nederland België erkent alle opleidingen of delen daarvan die bij een Peter Hess® Academy elders in de wereld gevolgd zijn.

De huidige studiegids met het complete aanbod en nadere informatie stuur ik je graag toe. Een mailtje volstaat. Het bestand is op dit moment te groot voor de website. Je kunt kiezen voor een digitaal bestand of een papieren exemplaar. Dat stuur ik per post op.

Inschrijven gaat gemakkelijk met het inschrijfformulier.

Na de basisopleiding

Om de kwaliteit van het beroep op peil te houden vinden wij het belangrijk dat Peter Hess®-klankmasseurs regelmatig deelnemen aan intervisie en jaarlijks bijscholing volgen.

Er zijn vervolgcursussen voor verschillende vakgebieden.

MODULE I    

(2 dagen)

Deze cursus vormt de kennismaking met de methode. Je leert de verschillende klankschalen kennen en gebruiken en ervaart de werking van klank door verschillende oefeningen.  

In deze eerste module leer je de grondbeginselen van de Peter Hess®-klankmassage. Je ervaart en biedt een klankmassage voor de rug, de voeten, de handen en tenslotte het hele lichaam. Alle cursisten ontvangen en geven minimaal één volledige klankmassage.

Klankmassage wordt ervaren als een (opnieuw) waarnemen van het eigen lichaam, aandacht voor zichzelf. Het is een verdiepende belevenis om te voelen hoe het lichaam opademt - mogelijk voor het eerst sinds lange tijd. Je kunt  de adem weer als een stroom ervaren die de eigen levensenergie transporteert. Daarmee dient deze cursus ook het eigen herstel en draagt bij aan het versterken van jouw gezondheid en aan de preventie van burn-out.

De inhoud van deze module is:

 • Ontstaansgeschiedenis van de klankmassage
 • De betekenis van klank in het Oosten en in het Westen
 • Werking van klankschalen op het lichaam ervaren en ontdekken welke klanken op welke lichaamsgebieden werken
 • Geleid oefenen en zelfstandig uitvoeren van de basisklankmassage
 • Mogelijkheden tot zelfbehandeling leren kennen
 • Informatie over karakteristieken van klankschalen en hun gebruik met de bijbehorende kloppers
 • Ervaringsuitwisseling
 • Klankmeditatie gericht op ontspanning
 • Gebruiksmogelijkheden en grenzen

Na deze cursus kun je de Peter Hess®-klankmassage in de privésfeer of met oefencliënten toepassen, gericht op ontspanning en welbevinden.

MODULE II – Van ontspanning naar nieuwe ordening

(2 dagen)

In deze module leer je nieuwe technieken en vergroot je de mogelijkheden van de basisklankmassage. Hierdoor kun je beter inspelen op de wensen en behoeften van je cliënt. 

Er is aandacht voor het ontwikkelen van een meer verfijnde waarneming en sensibiliteit voor energetische samenhangen. Het past bij deze holistische methode om stil te staan bij de kracht van het bewustzijn, de mentale focus en innerlijke houding als we handelen als Peter Hess®-klankmasseur.

In deze cursus leer je nieuwe manieren kennen om klankschalen in te zetten. Dat maakt het mogelijk het zogenaamde ‘klankkader’ intensiever te ervaren. Je krijgt technieken aangereikt om met klankschalen de gezondheid te bevorderen en in balans te komen. Je leert andere instrumenten kennen: de zenschaal en de fen-gong. Kennis wordt verdiept en we schenken aandacht aan visies op intuïtief handelen en vaardigheden om met je cliënt te resoneren.

Deze nieuwe aspecten bevorderen een oordeelvrije houding. Je leert present te zijn in het contact met andere mensen. Dat draagt bij aan een vruchtbare samenwerking met je cliënten. Door jezelf bewust waar te nemen krijg je meer zicht op hetgeen jou beïnvloedt, o.a. van buitenaf.

De inhoud van deze module is:

 • Lichaamsenergie en de betekenis hiervan voor het klankwerk
 • Waarneming van het eigen lichaamsveld
 • Waarneming van groepsenergie door gemeenschappelijke klank
 • Nieuwe technieken in de basis-klankmassage
 • Uitbreiden van de klankmassage met zenschaal en fen-gong
 • Ontwikkeling van een oordeelvrije houding t.o.v. van cliënten en jezelf
 • Uitwisselen van ervaringen, feedback en reflectie

MODULE III / IV - Cliëntgerichte klankmassage      

(4 dagen) 

Module III en Module IV vormen een geheel, ook als deze cursussen in twee afzonderlijke weekenden plaatsvinden.

We richten ons in deze modules op de cliëntgerichte toepassing van klankmassage. Je leert hoe je een klankontspanning kunt bieden die past bij de wensen en de gezondheidssituatie van je cliënt. Er komen weer nieuwe technieken aan bod en je bereidt je voor op het professioneel werken met klankschalen.

Je maakt kennis met nieuwe instrumenten die je werk kunnen verrijken. 

We bespreken de grenzen van de klankmassage en welke kaders een verantwoorde begeleiding van cliënten mogelijk maken. Zo ben je in staat om professioneel en met zelfvertrouwen te werken.

De inhoud van deze modules is:

 • Nieuwe technieken: uitleiden, scheppen, doorstromen, klankpiramide, klankboog en harmoniseren
 • Het verleggen van de focus van het probleemgebied naar het gezonde
 • Ervaren van klankmeditatie als middel om de wensen voor een klankmassage te ontdekken
 • Gebruik van de XL-schaal en cymbels
 • Vormgeven en uitvoeren van een cliëntgerichte klankmassage
 • Documentatie met een begeleidingskaart
 • Ervaringen verwoorden en erop reflecteren
 • Professioneel en ethisch zelfbegrip
 • Ontwikkelen van visie op dit beroep en jouw positie
 • Een professionele relatie opbouwen met je cliënt
 • Grenzen in de toepassing van de klankmassage

Na deze module oefen je gedurende drie maanden met oefencliënten. Je legt je ervaringen vast in een verslag.
Je ontvangt drie keer een klankmassage van een daartoe geautoriseerd klankmasseur. Ook de documenten die je daarvoor nodig hebt, vind je hieronder.  Tijdens de cursus lichten we dit alles toe.

* Verslag opleidingsklankmassage

* Uitwerking klankmassage voor supervisie

* Verslag oefenklankmassage

* Aftekenlijst

* Namenlijst opleidingsklankmassage

Als je alles correct hebt opgestuurd ben je klaar voor de supervisie waarmee je de basisopleiding afrondt.

SUPERVISIE EN AFSLUITING

(2½ dag: 2 dagen en avondprogramma op de zaterdag)

In deze cursus richten we ons op jouw toekomst als klankmasseur. We schenken aandacht aan datgenen dat je mogelijk in de weg kan staan om zelfstandig te werken. De technieken worden bekend verondersteld, al is er soms verdieping gewenst. Je krijgt tips op het gebied van werving en praktijkvoering.

Tijdens deze module staan jouw ervaringen op de voorgrond. Aan de hand van je onzekerheden, wensen, hoop en praktijkervaringen krijg je concrete hulp bij vragen en problemen die kunnen ontstaan als je met cliënten werkt. In een open en respectvolle sfeer krijgt de uitwisseling diepgang. Zo ontwikkelt je jouw deskundigheid en ben je voorbereidt op je professionele werk met klank. De tips voor acquisitie en praktijkontwikkeling versterken het vertrouwen in een succesvolle start van je carrière als klankmasseur.

Inhoud van deze module is:

 • Uitwisseling van ervaringen
 • Behandelen van praktijkervaringen van de cursisten
 • Bespreken hoe cliënten de klankmassage ervaren
 • Hoe om te gaan met ‘uitdagende’ cliënten (reflectie, inzicht, begrip)
 • Wat doet het uitoefenen van de klankmassage met de klankmasseur
 • Verdiepen van jouw visie op het beroep
 • Verbeteren van je professionele houding tijdens het werken met klank
 • Vergroten van je zelfvertrouwen in de rol van klankmasseur
 • Mogelijkheid om de geleerde lesstof te verdiepen
 • Ontdekken van onbenutte hulpbronnen en nieuwe oplossingsmogelijkheden
 • Aanwijzingen voor werving, acquisitie en praktijkvoering
 • Informatie over wettelijke bepalingen en kaders voor klankmasseurs

Je ontvangt het certificaat dat je het recht geeft om je Peter Hess®-klankmasseur te noemen en de Peter Hess®-klankmassage, binnen de kaders van de wettelijke bepalingen, professioneel in te zetten. Een examen vindt niet plaats.

Je kunt nu als collega vermeld worden bij de klankmasseurs op deze website. Ook kun je je nu aanmelden bij het Internationaler Fachverband Klang-Massage-Therapie.

 

STUDIEKOSTEN BASISOPLEIDING

De complete basisopleiding, ineens geboekt, kost € 1299,00. Termijnbetaling is mogelijk.

Module I of II kost € 270,00. Module III/IV kost € 520,00 en de supervisie € 365,00. De complete basisopleiding in losse modules kost € 1425,00. De trainingsweek kost € 999,00. 

Voor studenten geldt een korting van 10% op de cursusprijs. Overleg daarvoor een geldig bewijs van inschrijving aan een ROC, hogeschool of universiteit.

De opleiding is vrijgesteld van btw want de Peter Hess® Academie Nederland België is geregistreerd door het CRKBO.

Tijdens de opleiding gebruiken we klankschalen van Peter Hess®, therapiekwaliteit. Deze gewaarmerkte instrumenten horen bij de methode. Er zijn ruim voldoende klankschalen en kloppers aanwezig om mee te werken. Je kunt de instrumenten e.d. ook verwerven.

De meest gebruikte set is de zogenaamde 'grote set', gemaakt voor het werken met volwassenen. Deze set met dubbelklopper kost ca. € 800,00.

Wie de complete basisopleiding binnen zes maanden doorloopt, mag het aangeschafte materiaal – indien onbeschadigd - gedurende de gehele opleidingsperiode onbeperkt en gratis ruilen. Zo kun je jouw ideale set in alle rust samenstellen.

De drie moduleboeken zijn tijdens de cursus verkrijgbaar à € 15,00. 

Tussen Klankmassage IV en de supervisie ontvangt je drie klankmassages. Deze kosten € 65,00 per sessie. Je rekent dit met de betreffende klankmasseur af.

Alle genoemde prijzen hebben betrekking op 2022.

 

Verblijfskosten

Koffie en thee staan bij de inloop en tijdens de ochtend- en middagpauze voor je klaar.

De overige verblijfskosten zijn voor eigen rekening.
Je kunt je eigen lunch meebrengen, Er is een koelkast.

Veel mensen vinden het prettig om in de omgeving te overnachten. Sneek is een centrum voor toerisme en er zijn diverse verblijfsmogelijkheden in en om de stad, bijvoorbeeld in een hotel, B&B, bij vrienden op de fiets of op een camping Het VVV kan je  een overzicht geven. Dit is de link naar hun site: https://www.waterlandvanfriesland.nl/nl/bezoek-sneek

Lestijden

Het ochtendprogramma duurt van 10.00 tot 13.00 uur. ’s Middags werken we van 14.00 tot 18.00 uur. Het afsluitende weekend kent een avondprogramma tot 21.30 uur op de zaterdag.

Flexibele planning

Je kunt de basisopleiding op diverse manieren plannen. De genoemde prijzen gelden in 2022.

 1. De complete basisopleiding. Je leert je groepsgenoten beter kennen. Bovendien heb je de mogelijkheid om gedurende de opleidingstijd aangeschafte materialen, mits onbeschadigd, te ruilen totdat je jouw ideale set hebt gevonden. Deze service wordt bijzonder gewaardeerd.
  De opleiding kost € 1299,00; ineens of in termijnen te betalen.
 2. Losse modules. Je leert het vak stap voor stap in je eigen tempo. Na Module I kunt je al deelnemen aan een aantal beroepsgerichte cursussen. De modules I en II kosten elk €270,00, Module III/IV kost € 520,00 en het afsluitende supervisieweekend €365,00.
 3. Een intensieve weektraining. Je doorloopt de eerste vier modules aaneengesloten in een week. Deze cursusweek kost € 999,00 Na drie maanden volgt het supervisieweekend (€ 365,00) waarmee je  jouw basisopleiding voltooit.  Als je weektraining en supervisie tegelijkertijd boekt, betaal je € 1299,00.
  De trainingsweek kan interessant zijn voor groepen, bijvoorbeeld collega´s in onderwijs-, zorg- of welzijnsinstellingen.

Je vindt de geplande data in de agenda.

De prijzen en voorgenomen data vind je ook op het inschrijfformulier