Accreditatie Register Vaktherapie

22-08-2023

De basisopleiding geldt als nascholing en levert 75 punten op.

De leden van het Register Vaktherapie zijn gespecialiseerde therapeuten, Zij werken bijvoorbeeld als muziektherapeut, dramatherapeut, danstherapeut of creatief therapeut,